Miten otat oikeusmuotoilun osaksi juristin työtäsi?

Miksi puhun muotoilusta kun puhun juristin työn muuttumisesta? Pitäisikö minusta tulla muotoilija, saatat ajatella. Eikö se riitä, että olen juristi ja osaan asiani hyvin? Kyllä ja ei. Minä en väitä, että jokaisesta juristista pitäisi tulla täysipäiväinen muotoilija. Tai että muotoilijan työ olisi ylipäänsä noin vain pienennettävissä osaksi juristin työtä.

Kysymys on uusista taidoista, joita juristina tarvitset jo nyt ja vielä enemmän tulevaisuudessa. Uusista taidoista, jotka sinun pitäisi pystyä ottamaan osaksi jokapäiväistä arkea ja myös juristi-identiteettiä.

Kyse on tulevaisuutesi turvaamisesta. Miten pysyt relevanttina, kun juristin työtä voidaan enemmän ja enemmän automatisoida. Sillä niin tulee käymään, kaikki mikä voidaan automatisoida, tullaan automatisoimaan. Mutta juristin työssä on kyse paljon enemmästä, ja opettelemalla uusia taitoja tehdä juridiikkaa, eli auttaa ihmisiä heidän juridisissa kysymyksissään, voit tehdä juuri sitä miksi alunperin halusit tulla juristiksi.

Legal design on asiakasymmärrystä

Oikeusmuotoilun tärkeimpiä kulmakiviä on asiakaskeskeisyys. On maailman helpointa sanoa tekevänsä työtä asiakaslähtöisesti. On itse asiassa varmasti vaikeampaa löytää juristia, joka ei sanoisi olevansa asiakaskeskeinen kuin juristia joka näin ei ajattele. Ja näin juristit vilpittömästi ajattelevatkin tekevänsä, he todellakin ajattelevat olevansa asiakaskeskeisiä. Heillä on myös samalla hyvin vääristynyt kuva asiakaskokemuksen todellisuudesta asiakkaiden näkökulmasta katsottuna. Juristit ajattelevat tarjoavansa hyviä asiakaskokemuksia kun taas asiakkaiden aito kokemus puhuu ihan toista.

Useimmat juristit katsovat asiakasta omasta näkökulmastaan. Etusijalla on oma liiketoiminta ja tavat toimia, jotka on rakennettu asiakkaan tarpeista ja käyttäytymisestä tehdyille oletuksille. Juristi on asiantuntija, jonka luo tullaan juristin kielelle käännettyjen kysymysten kanssa. Asiakkaan täytyy useimmiten sopeutua juristin toimintatapoihin ja siihen, miten juristi asiat näkee ja tekee.

Juridiikka on myös luonnostaan tosi järjestelmälähtöistä, joka on kaukana asiakaskeskeisyydestä. Tällöin pitäisi tehdä erityisen paljon ja tietoisesti toimia asiakkaan näkökulman ymmärtämiseksi ja juristin toiminnan muuttamiseksi, jotta voisi toimia tulkkina ja matkaoppaana asiakkaan ja järjestelmän välissä. 

Ollaksesi asiakaskeskeinen, sinun täytyy sopeutua asiakkaan arkeen. Sinun täytyy miettiä miltä asiakkaan arki näyttää ja miten voisit auttaa asiakasta hänen kysymyksissään. Sinun täytyy myös nähdä asiakkaan arki ja tarpeet kokonaisvaltaisesti. Asiakkaan tarvehan ei ole ostaa sinun palveluitasi, vaan tarve on jotain ihan muuta, kuten yrityskumppaneiden välisen luottamuksen rakentaminen tai muistisairaan vanhemman asioista huolehtiminen. Sinun pitäisi pystyä ymmärtämään tämä kokonaisuus, kaikki elementit jotka asiakkaan mieltä vaivaavat ja pystyä muotoilemaan työtäsi tähän kokonaisuuteen sopivaksi.

Asiakaskeskeisyyden ottaminen aidoksi osaksi omaa työtäsi vaatii, että opit tuntemaan asiakkaasi syvällisesti ja otat asiakkaan näkökulman lähtökohdaksi kaikessa mitä teet. Tämä ei koske pelkästään toimeksiannon hoitamista vaan myös viestintää ja esimerkiksi sitä mielikuvaa, jonka itsestäsi ja työstäsi luot. Näin ajateltuna työsi voikin saada ihan uutta merkitystä ja kestää automaation haasteet mennen tullen. Työsi kehittämisessä asiakaskeskeiseksi on kyse future-proofin your career.

LEGAL DESIGN PERUSTUU YHTEISTYÖHÖN

Juristin työ on perinteisesti ollut ytimeltään yksinäistä puurtamista. Vaikka työn tekeminen olisi organisoitu tiimeihin, tekee juristi usein oman osuutensa itsekseen. Johtamismallit ja tuntilaskutus ovat myös johtaneet siihen, että yhdessä tekemiseen ei juuri kannusteta. Tieto on arvokasta, joten sitä pantataan itsellä ja jaetaan hyvin säästeliäästi.

Muotoilu on toista maata. Muotoilu perustuu yhteistyöhön ja tiedon jakamiseen ja tämä jo itsessään tekee muotoiluajattelun soveltamisesta juristeille transformatiivista. Jo se, että opetellaan tekemään asioita yhdessä, yhteistyö perustuu jakamiseen, kuunnellaan ja hyväksytään erilaisia näkökulmia, muuttaa koko opitun perustan.

Aito yhteistyö on haastavaa. Sinulta kysytään valmiutta myöntää, ettet itse tiedä kaikkea. Täytyy myös hyväksyä epämukavuutta, joka syntyy kun toiset tekevät asioita omasta näkökulmastasi kenties väärin, mutta jotka kuitenkin saattavat olla tavoitellun lopputuloksen kannalta oikein. Ihmiset tekevät virheitä, ovat hitaita tai liian nopeita, järjestelmällisiä tai sotkuisia, äänekkäitä tai hiljaisia. Yhteiskehittämisessä kaikki nämä erot ovat epämukavuudessaan suuria aarteita. Juuri ne auttavat yhdessä löytämään ratkaisuja, joita yksin ei tulisi ajatelleeksikaan. 

Kaikessa haasteellisuudessaan yhdessä tekeminen tekee työstä lopulta parempaa, mielekkäämpää ja kevyempää. Voit kehittää omaa rooliasi juridiikan asiantuntijasta laaja-alaisemmaksi ja pääset syvemmälle asioihin, joita aiemmin olet ehkä tarkastellut vain juridisesta näkökulmasta.

LEGAL DESIGN ON KOKEILEMISTA

Kokeilukulttuurista on tullut trendisana, mutta eipä sitä juuri liikaa vieläkään näe. Siis aitoa kokeilemista. Muotoilussa tekeminen perustuu kokeilemiseen, yrittämiseen ja erehtymiseen. Virheiden tekemiseen ja niistä oppimiseen. Juristin näkökulmasta kuulostaa aika hurjalta, eikö.

Tämä on kuitenkin parasta ja vapauttavaa. Usein asioiden kehittämiseen liittyvät haasteet voivat tuntua isoilta elefanteilta, joihin ei tunnu saavan mitään otetta. Saatat tietää että voisit tehdä paremmin, tietää että sinun pitäisi kehittää, mutta et pääse edes alkuun. Oikeusmuotoilu rohkaisee aloittamaan jostain, ja katsomaan mitä tapahtuu. Alkuun päästyäsi voit yksinkertaisesti tehdä enemmän sitä mikä toimii ja vähemmän sitä mikä ei toimi.

Polku eteenpäin avautuu askel askeleelta sen sijaan, että heti lähtöruudussa näkisit koko suoran moottoritien. Kokeilemisella testaat ratkaisuja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, eli vaikka tiedät että ratkaisu ei ole valmis. Tämä on matalan kynnyksen tekemistä, pystyt nopeasti näkemään saadaanko kokeilulla sellaista vaikuttavuutta kuin halutaan ja muuttamaan tarvittaessa suuntaa. Joskus pienikin muutos voi olla lopputuloksen kannalta ratkaiseva.

Kokeilemisella oikeusmuotoilussa ei haeta varsinaisesti sitä, että lähtisit kokeilemaan yrityksen ja erehdyksen kautta asiakkaiden toimeksiantojen hoitamista. Ei ole tarkoitus että lähtisit tekemään kokeiluja juridisen substanssin kanssa. Kyse on siitä miten teet työtäsi, tarjoat palveluitasi tai kehität liiketoimintaasi. Kokeilemalla saat lyhyen aikavälin voittoja mutta luot koko ajan samalla myös isompaa transformaatiota. Syöt elefanttia pala palalta.

Mitä kokeiluja voisit tehdä sen suhteen, miten viestit asiakkaillesi, miten asiakas voisi ostaa palveluitasi tai miten voisit tehdä toimeksiantoon liittyvää juridiikkaa asiakkaalle helpommaksi ymmärtää? Jos kokeilu epäonnistuu, saat siitä kuitenkin roppakaupalla hyödyllistä tietoa testin seuraavaa vaihetta varten. Tarviset matkaan aimo annoksen kokeilevaa mindsettia, eli keskeneräisyyden sietämistä, perfektionismin hylkäämistä sekä itseluottamusta ja optimismia ratkaisujen löytämiseen.

LEGAL DESIGN ON VISUALISOINTIA

Visuaalisuutta tai visualisointeja pidetään joskus virheellisesti muotoilun synonyymeinä. Joku saattaa ajatella, että oikeusmuotoilu tarkoittaa kuvitusten ja värien lisäämistä asiakirjoihin. Papereiden koristelua. Asiakirjojen muotoilu ja visualisointi on kuitenkin vain yksi pieni osa oikeusmuotoilua, eikä silloinkaan ole kyse estetiikasta tai koristelusta tai ei ainakaan pitäisi olla.

Vanha viisaus sanoo, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Visualisoinnilla on muotoilussa tärkeä rooli, koska sillä pystyt välittämään vastaanottajalla hyvin erilaista tietoa kuin kirjoittamalla tai puhumalla. Meidät juristit opetetaan kirjoittamaan monimutkaista sisältöä tekstimuodossa, mutta tekstin merkitys aukeaa vain asiantuntijoille. Juridiikassa käsitteet voivat olla hyvinkin abstrakteja. Visualisoinnilla pystyt saattamaan abstraktin sisällön jaettavaan ja kokemukselliseen muotoon.

Voit käyttää visualisointia tietosisällön välittämisen lisäksi myös vaikkapa palveluiden tai prosessien kuvaamiseen tai erilaisten ilmiöiden välisten yhteyksien kuvaamiseen. Kuvallinen ilmaisu auttaa myös katsomaan ilmiöitä eri näkökulmista.

Saatan jo arvata mitä ajattelet. Enhän minä osaa piirtää. Visualisoinnissa ei olekaan kysymys siitä, osaatko piirtää. Sillä ei ole väliä kuinka kauniita tekemäsi visualisoinnit ovat esteettisesti. Tärkeintä on kyetä välittämään olennainen sisältö vastaanottajalle. Visualisointeja voi toteuttaa hyvin monella eri tavalla, ja niiden tekemiseen on myös valtava määrä eri työkaluja.

Pääset parhaiten visualisoinnin alkuun kynällä ja paperilla. Totuttele tarttumaan kynään ja paperiin kun haluat selventää toiselle sitä mitä yrität hänelle selittää. Piirrä yksinkertaisia muotoja, yhdistäviä viivoja. Tämä on kuin lihasharjoitus, kyky vahvistuu vain harjoittelemalla. Toistojen kautta silmän ja käden välinen koordinaatio paranee.

Osta työpöydällesi ja neuvotteluhuoneisiin pöydille postit-lappuja ja tusseja ja tartu niihin kun lähdet hahmottamaan jotain ongelmaa. Kun laadit asiakirjaa tai kirjoitat tekstiä, mieti voisiko asiaa ilmaista visuaalisesti ja kokeile toteuttaa se ensin paperilla ja sitten jollain käyttämälläsi työkalulla. PowerPoint sopii tarkoitukseen hyvin.

PIDÄ KYNNYS ALOITTAMISEEN MATALANA

Kun mietit oikeusmuotoilua ja sen roolia omassa työssäsi, on tärkeä muistaa ettei sinun tarvitse hylätä sitä mitä jo osaat. Parhaimmillaan kaikki nämä taidot rakentuvat oman osaamisesi päälle. Tavoite on tehdä työstä mielekkäämpää ja vaikuttavampaa ja sellaista, joka kestää teknologian kehityksen ja automaation paineet.

Oikeusmuotoilu ei ole jotain, jota tehdään salaa kotona, vaan jotain joka voi olla läsnä kaikessa siinä mitä teet. Oikeusmuotoilu ei ole vain jotain yhtä asiaa, vaan se on ajattelutapa ja prosessi jota voit hyödyntää omaan työhösi juuri sinulle sopivalla tavalla.

Kirjoittaja

Hei olen Hannele Korhonen!

Olen juristi, juridiikan muotoilija ja kouluttaja. Olen työskennellyt juristina yli 20 vuotta inhouse- ja compliance-rooleissa sekä omassa lakitoimistossa. Olen muotoillut rutkasti juridisia sisältöjä, palveluita ja liiketoimintoja sekä myös uutta oikeusteknologiaa.

Muotoilu ja teknologia muuttavat juridiikkaa saavutettavammaksi ja ymmärrettäväksi, mutta muutoksen tekevät ihmiset. Tämä on minun intohimoni, muutoksen tekeminen yhdessä sinun kanssasi. 

Ota yhteyttä ja mietitään sopiva seuraava askel legal design polulla!

Varaa maksuton 20 minuutin puhelu täältä.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top