Lakipalveluiden kehittämisen sprintti

Innovaatiotaitoja juristeille

Lakipalveluiden kehittämisen sprintti

Luovuus ja rohkea kokeilukulttuuri on mahdollista myös juristeille.

Tulkaa hakemaan uusia työkaluja ja uutta ajattelua juristeille samalla kun ideoitte ja kehitätte uuden palvelun tai työtavan.

Hyödynnämme käytännön työkaluja ja konkreettista, tuloksellista yhdessä tekemistä.

Juristin muotoilukoulu sopimusmuotoilu

Innovointi osaksi työtä

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö vaatii myös juridiikan asiantuntijoilta uudenlaisia kokeilevia toimintatapoja arjessa. Nämä kokeilut ja innovaatiot eivät kuulu vain harvoille kehittämisrooleihin valituille tekijöille. Rikotaan siilot! Kuka tahansa voi parantaa omaa työtään ja asiakaskokemusta hyödyntämällä palvelumuotoilun työkaluja ja ajattelutapaa omassa arjessaan. Tämä lisää kehittämistyön ja tehostamistoimien vaikuttavuutta. Innovaatiot eivät ole mitään mystisiä, valtavan suuria ponnistuksia, vaan myös arjen pienet oivallukset vievät meitä eteenpäin.

 

Tässä koulutuksessa juristi oppii rohkeaksi asiantuntijaksi, joka kehittää uusia tapoja pysyä muutoksessa mukana. Hän tunnistaa työn, asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan pullonkaulat, joihin hän uskaltaa puuttua. Oman työn lisäksi helpottuu myös kollegojen, johdon ja asiakkaiden arki. Lakipalveluiden kehittämisen työpajassa opitaan mistä palvelumuotoilussa on kyse, ja luodaan tehokkaat prosessit uudenlaiseen työhön. Koulutuksemme rakentuu konkreettisille työkaluille, osallistamiselle ja yhdessä tekemiselle. Liiketoiminnan kehittäminen on hauskaa ja tarjoaa uudenlaisia onnistumisen kokemuksia työssä.

Tässä 1 päivän koulutuksessa

  • Sovellatte muotoiluprosessia kehittämishaasteeseen
  • Luotte toteuttamiskelpoisia ratkaisuja 
  • Rakennatte proton
  • Juristien kynnys ideoida, luoda ja kokeilla madaltuu
  • Tiimin ajattelu- ja toimintatavat uudistuvat asiakaskeskeisiksi

Sprintistä saatte  tehokkaan prosessin ja työkalut helpottamaan juristien arkea ja asiakkaidenne elämää.

Työpajassa hyödynnetään Juristin muotoilukoulun kehittämiä Palvelumuotoilun kortteja. Voit palata työpajan oppeihin korttien avulla myös jälkikäteen!

Kouluttajasi - Hannele Korhonen

“Juridiikka kuuluu kaikille ja sen pitäisi olla käyttäjäystävällistä ja ymmärrettävää.”

Olen juristi, oikeusmuotoilija ja opettaja. Olen työskennellyt juristina yli 20 vuotta. Minulla on kertynyt vuosien inhouse-, compliance- ja omassa lakitoimistossa tehdyn työn lisäksi rutkasti kokemusta juridisten sisältöjen, palveluiden ja liiketoimintojen muotoilusta, uuden oikeusteknologian kehittämisestä sekä oikeusmuotoilusta. Pedagoginen pohja opetustyölleni tulee aikuiskasvatustieteen opinnoista ja ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Koulutukseltani olen OTM, KTK (pääaineena johtaminen) ja AmO. Olen lisäksi suorittanut AaltoEE:ssä Diploma in Service Design -koulutusohjelman ja muita muotoilukoulutuksia.

Hannele Korhonen Juristin muotoilukoulu

Tyytyväisiä asiakkaita

Juristin muotoilukoulun kursseille on osallistunut jo yli 1000 juristia.

Juristin muotoilukoulu

Juristin muotoilukoulussa koulutetaan oikeusmuotoilua ja muotoiluajattelua juristeille ja juristitiimeille. Missiona on muuttaa juridiikkaa asiakaskeskeisemmäksi ja tehdä juristien työstä merkityksellisempää.

Koulutukset ovat toiminnallisia ja vuorovaikutteisia – et vain kuuntele passiivisesti vaan keskustelet, kokeilet ja pääset toimeen heti. Koulutuksilla on vankka pedagoginen perusta: toteutus perustuu aikuisen oppimista tukevaan henkilökohtaistamiseen sekä yhteisöllisen ja tekemällä oppimisen pedagogiaan.

Juristin muotoilukoulu on turvallinen tila muutokselle. Olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet. Yhteistoiminnalliset osuudet perustuvat dialogiin ja rakentavan keskustelun periaatteille

Arvot: aitous, ilo, yhteistyö, läheisyys ja jatkuva oppiminen

ASIAKKAITAMME

Noora Kallio, lakiasiainjohtaja Digi- ja Väestötietovirasto

"Viranomaisena meidän on syytä yhä enemmän kiinnittää huomiota siihen, miten kerromme asiakkaille palveluistamme. Ymmärrettävyys on olennainen osa hyvää hallintoa ja turvaa osaltaan oikeusturvan toteutumista. Tästä näkökulmasta halusimme perehdyttää asiantuntijoitamme nimenomaan oikeusmuotoiluun. Paitsi että saimme koulutuksesta oivalluksia, jotka toteutettiin heti, myös pohjan jolle on hyvä rakentaa selkeämpää ja helpommin lähestyttävämpää oikeudellista viestintää."

Arno Glöckner, Assistant General Counsel, SPX Flow, Inc.

"Hannele was a real catalyst to get our legal design project off the ground, and all the way to successful completion. She provided structure, inspiration and confidence to the team. By combining hands-on work with a more general introduction to legal design thinking and contracts re-design, the team benefits long-term."

Scroll to Top