Asiakaskokemuksen työpaja juristeille

Miten voit parantaa juridiikan asiakaskokemusta

ASIAKASKOKEMUKSEN työpaja

Selvitä asiakkaasi kokemus, palvelupolku ja oman toimintasi kehityskohteet.

Opit mitä asiakaskokemus on ja konkreettisia keinoja sen parantamiseen.

Hyödynnämme käytännön työkaluja ja konkreettista, tuloksellista yhdessä tekemistä.

Juristin muotoilukoulu sopimusmuotoilu

Voiko asiakaskokemus liittyä myös juridiikkaan?

Asiakaskeskeisyys on palvelumuotoilun lähtökohta, ja asiakaskokemus on myös juridisen liiketoiminnan ytimessä. Koska asiakkaat ovat useimmiten melkeinpä pakotettuja käyttämään juristin palveluita, voi asiakaskokemus ja sen kehittäminen jäädä paitsioon. Liiketoiminnan ja myynnin kasvattaminen kuitenkin vaatii asiakkaan kenkiin asettumista ja koko ostopolun tuntemista. Jos emme ymmärrä, mitä asiakas etsii, emme osaa myöskään luoda ja tarjota oikeita palveluita. Luuletko, että asiakas etsii juristia? Tulet yllättymään. Asiakaspolku ei myöskään pääty maksettuun laskuun.

Maallikko ei tunne juridiikkaa, eikä osaa arvioida juristien ammattitaitoa. Ostopäätöksen taustalla vaikuttavat aivan muut seikat. Juristin palveluita käytetään jos on pakko, mutta voisiko juristia hyödyntää enemmänkin? Kun näemme asiakkaan kokonaistilanteen, arjen ja haasteet, voimme kehittää liiketoimintaa ja palveluita vastaamaan paremmin todellisia tarpeita. Asiakkaiden odotukset voivat olla yllättäviä ja usein ne haastavat juristien nykyisen business- ja toimintamallin.

Miksi tämä työpaja?

Asiakaskokemuksen työpajan tavoitteena on ymmärtää asiakaskokemusta, jonka kautta saatte konkreettisia työkaluja asiakaspolun eri vaiheiden parempaan huomiointiin ja pullonkaulojen avaamiseen.

Työpajassa herätellään kaupallista ajattelua ja etsitään jokaisesta juristista asiakaspalvelija ja myyjä, joka vastaa asiakkaan odotuksiin.

3h Työpajassa opit

  • Mitä asiakaskokemus on ja millainen on hyvä asiakaskokemus
  • Miksi asiakaskokemukseen panostaminen on tärkeää
  • Miten asiakkaiden kokemusta voi selvittää ja miten siihen voi vaikuttaa
  • Miten asiakkaiden odotukset haastavat juristien nykyisen business- ja toimintamallin
  • Asiakaspersoonat (ketkä ovat asiakkaitasi ja mitä tiedät heistä)
  • Palvelupolku (löydä onnistumisen ja turhautumisen hetket)

Kouluttajasi - Hannele Korhonen

“Juridiikka kuuluu kaikille ja sen pitäisi olla käyttäjäystävällistä ja ymmärrettävää.”

Olen juristi, oikeusmuotoilija ja opettaja. Olen työskennellyt juristina yli 20 vuotta. Minulla on kertynyt vuosien inhouse-, compliance- ja omassa lakitoimistossa tehdyn työn lisäksi rutkasti kokemusta juridisten sisältöjen, palveluiden ja liiketoimintojen muotoilusta, uuden oikeusteknologian kehittämisestä sekä oikeusmuotoilusta. Pedagoginen pohja opetustyölleni tulee aikuiskasvatustieteen opinnoista ja ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Koulutukseltani olen OTM, KTK (pääaineena johtaminen) ja AmO. Olen lisäksi suorittanut AaltoEE:ssä Diploma in Service Design -koulutusohjelman ja muita muotoilukoulutuksia.

Hannele Korhonen Juristin muotoilukoulu

Tyytyväisiä asiakkaita

Juristin muotoilukoulun kursseille on osallistunut jo yli 1000 juristia.

Juristin muotoilukoulu

Juristin muotoilukoulussa koulutetaan oikeusmuotoilua ja muotoiluajattelua juristeille ja juristitiimeille. Missiona on muuttaa juridiikkaa asiakaskeskeisemmäksi ja tehdä juristien työstä merkityksellisempää.

Koulutukset ovat toiminnallisia ja vuorovaikutteisia – et vain kuuntele passiivisesti vaan keskustelet, kokeilet ja pääset toimeen heti. Koulutuksilla on vankka pedagoginen perusta: toteutus perustuu aikuisen oppimista tukevaan henkilökohtaistamiseen sekä yhteisöllisen ja tekemällä oppimisen pedagogiaan.

Juristin muotoilukoulu on turvallinen tila muutokselle. Olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet. Yhteistoiminnalliset osuudet perustuvat dialogiin ja rakentavan keskustelun periaatteille

Arvot: aitous, ilo, yhteistyö, läheisyys ja jatkuva oppiminen

ASIAKKAITAMME

Noora Kallio, lakiasiainjohtaja Digi- ja Väestötietovirasto

"Viranomaisena meidän on syytä yhä enemmän kiinnittää huomiota siihen, miten kerromme asiakkaille palveluistamme. Ymmärrettävyys on olennainen osa hyvää hallintoa ja turvaa osaltaan oikeusturvan toteutumista. Tästä näkökulmasta halusimme perehdyttää asiantuntijoitamme nimenomaan oikeusmuotoiluun. Paitsi että saimme koulutuksesta oivalluksia, jotka toteutettiin heti, myös pohjan jolle on hyvä rakentaa selkeämpää ja helpommin lähestyttävämpää oikeudellista viestintää."

Arno Glöckner, Assistant General Counsel, SPX Flow, Inc.

"Hannele was a real catalyst to get our legal design project off the ground, and all the way to successful completion. She provided structure, inspiration and confidence to the team. By combining hands-on work with a more general introduction to legal design thinking and contracts re-design, the team benefits long-term."

Scroll to Top