Asiakasymmärryksen tutkimus

Tietoa asiakkaistasi ja heidän tarpeistaan

Palvelumuotoilu ja ostopolun kehittäminen rakentuu aina asiakasymmärrykselle. Jotta voitte muotoilla kiinnostavia ja helposti lähestyttäviä palveluita, tarvitsette ymmärrystä siitä keitä asiakkaanne ovat ja mitä he oikeasti tarvitsevat (vinkki: he eivät tarvitse juristia).

Eikö ole asiakasymmärrystä? Ei hätää, me hankimme sinulle sitä.

Asiakasymmärryksen tutkimus kertoo

  • Miksi juuri nämä asiakkaat ostavat juuri teiltä
  • Mitä he haluaisivat ostaa
  • Miten he haluaisivat ostaa
  • Mihin tarpeeseen he haluaisivat ostaa
  • Mitä odotuksia ja vaatimuksia heillä on palveluntarjoajalle

Asiakasymmärrystutkimuksen tuloksena saatte syvällisempää ymmärrystä asiakkaistanne ja heidän tarpeistaan. Teemme puolestanne esimerkiksi kysely- tai haastattelututkimuksen, järjestämme asiakkaita osallistavan työpajan tai käytämme muita palvelumuotoilun menetelmiä asiakasymmärryksen hankkimiseen. 


Lopputuloksena saatte oivaltavat kiteytykset eri asiakaspersoonista, joita voi käyttää jonkin koulutuksemme pohjana tai muotoiluprojektin eri vaiheissa. Asiakaspersoonien avulla luotte myös vaikuttavaa, oikein kohdennettua markkinointia juuri teidän asiakkaitanne puhuttelevilla viesteillä.

Asiakasymmärrystä tarvitaan Legal design työpajassa, Sopimusmuotoilun työpajassa ja Asiakaskokemuksen työpajassa.

Kysy lisää!

Scroll to Top