Sopimusmuotoilun työpaja

Helpompia sopimuksia käyttäjiä varten

Sopimusmuotoilun työpaja

Opit tekemään sopimuksista helpompia ja ymmärrettäviä asiakkaille.

Opit mistä sopimusmuotoilussa on kyse ja saat tehokkaan prosessin sekä helpot työkalut omien sopimustesi muotoiluun.

Hyödynnämme käytännön työkaluja ja konkreettista, tuloksellista yhdessä tekemistä.

Juristin muotoilukoulu sopimusmuotoilu

Sopimusmuotoilun ABC

Sopimusmuotoilu on sopimusten muotoilua vastaamaan käyttäjien tarpeisiin. Siis helpottamaan sopimusten käyttäjien elämää! Se on legal designin osa-alue, jonka tavoitteena on selkeyttää dokumentit ja asiakirjat heikentämättä niiden juridista pätevyyttä. 

Erilaisten sopimusten oleellisimpia asioita on se, että niiden allekirjoittajat ymmärtävät mistä on kysymys ja kannattaako sopimusta allekirjoittaa. Lisäksi sopimusten käyttäjien pitää pystyä ymmärtämään, miten toimia sekä tunnistaa mahdolliset sopimusrikkomukset. Sopimukset eivät saa jäädä homehtumaan arkistoon, vaan niitä tarvitaan aktiiviseen käyttöön ohjaamaan liiketoimintaa. Juristin huolellisesti laatima sopimus voi täyttää kyllä sääntelyn vaatimukset, mutta osapuolten ymmärrys asiakirjan sisällöstä jää helposti sivuseikaksi.

Sopimus on niin vallan kuin viestinnänkin väline. Haluamme, että jokainen ymmärtää allekirjoittamansa sopimuksen sisällön ilman, että joutuu nolostelemaan puutteellista oikeudellista osaamistaan.

Mitä hyötyä sopimusmuotoilusta on?

Sopimukset ja asiakirjat kannattaa muotoilla uudelleen niiden todellisten käyttäjien lähtökohdista. Visuaalisuutta hyödyntäen asiasisällöt selkenevät entisestään. Juridisen kielen lukeminen ja tiedon omaksuminen helpottuvat, ja tämän todellisen ymmärryksen myötä asiakas saa uudenlaisen omistajuuden omien asioidensa hoidossa. 

Parhaimmillaan sopimukset voivat toimia hyvänä ja vaikuttavana viestintävälineenä ja auttaa ihmisiä pääsemään tavoitteisiinsa. Helpot sopimukset vähentävät juristituen määrää ja aikaa vapautuu merkityksellisempiin töihin.

Sopimusmuotoilulla voit vaikuttaa merkittävästi asiakaskokemukseen. Hyvin muotoillut sopimukset ovat tärkeä osa asiakaskokemusta ja vahvaa brändiä.

Juristin muotoilukoulu sopimusmuotoilu

Miten sopimusmuotoilua tehdään

Sopimuksia voi muotoilla kolmella eri tasolla. Voit muotoilla sopimuksen kieltä, sopimuksen rakennetta sekä sopimuksen ulkoasua.

Tekstisisällöissä keskitytään löytämään vaihtoehtoisia, selkeitä ja paremmin eri osapuolia palvelevia ilmaisuja. Rakenteen parantamiseksi tutkitaan, onko kaikki teksti tarpeen, ovatko lauseet selkeitä ja sopivan pituisia, ovatko sisällöt ja kappalejaot perusteltuja. Myös visuaalisilla keinoilla on sopimuksissa yllättävän suuri vaikutus, ja työkaluja sopimusten visuaaliseen selkeyttämiseen on paljon.

Työpaja tarjoaa helpon tavan aloittaa sopimusmuotoilun hyödyntäminen jokapäiväisessä juristin työssä. Kuka tahansa voi oppia sopimusmuotoilua. Jotta voit edetä konkretiaan mahdollisimman helposti, pääset kokeilemaan sopimusmuotoilun työkaluja yhteisissä harjoituksissa.

3h Työpajassa OPIT

  • Miltä nykyiset sopimuksenne näyttävät maallikoille
  • Mikä on helpon sopimuksen anatomia 
  • Miten rakennat selkeitä ja toimivia sopimuksia
  • Miten yksinkertaistat monimutkaisen viestin (ja pääset pois kapulakielestä)
  • Miten voit visualisoida sopimusta

Sopimusmuotoilun työpajasta saat  tehokkaan prosessin ja työkalut helpottamaan juristien arkea ja sopimusten käyttäjien elämää.

Työpajassa hyödynnetään Juristin muotoilukoulun kehittämiä Sopimusmuotoilun kortteja. Voit palata työpajan oppeihin korttien avulla myös jälkikäteen!

Kouluttajasi - Hannele Korhonen

“Juridiikka kuuluu kaikille ja sen pitäisi olla käyttäjäystävällistä ja ymmärrettävää.”

Olen juristi, oikeusmuotoilija ja opettaja. Olen työskennellyt juristina yli 20 vuotta. Minulla on kertynyt vuosien inhouse-, compliance- ja omassa lakitoimistossa tehdyn työn lisäksi rutkasti kokemusta juridisten sisältöjen, palveluiden ja liiketoimintojen muotoilusta, uuden oikeusteknologian kehittämisestä sekä oikeusmuotoilusta. Pedagoginen pohja opetustyölleni tulee aikuiskasvatustieteen opinnoista ja ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Koulutukseltani olen OTM, KTK (pääaineena johtaminen) ja AmO. Olen lisäksi suorittanut AaltoEE:ssä Diploma in Service Design -koulutusohjelman ja muita muotoilukoulutuksia.

Hannele Korhonen Juristin muotoilukoulu

Tyytyväisiä asiakkaita

Juristin muotoilukoulun kursseille on osallistunut jo yli 1000 juristia.

Juristin muotoilukoulu

Juristin muotoilukoulussa koulutetaan oikeusmuotoilua ja muotoiluajattelua juristeille ja juristitiimeille. Missiona on muuttaa juridiikkaa asiakaskeskeisemmäksi ja tehdä juristien työstä merkityksellisempää.

Koulutukset ovat toiminnallisia ja vuorovaikutteisia – et vain kuuntele passiivisesti vaan keskustelet, kokeilet ja pääset toimeen heti. Koulutuksilla on vankka pedagoginen perusta: toteutus perustuu aikuisen oppimista tukevaan henkilökohtaistamiseen sekä yhteisöllisen ja tekemällä oppimisen pedagogiaan.

Juristin muotoilukoulu on turvallinen tila muutokselle. Olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet. Yhteistoiminnalliset osuudet perustuvat dialogiin ja rakentavan keskustelun periaatteille

Arvot: aitous, ilo, yhteistyö, läheisyys ja jatkuva oppiminen

ASIAKKAITAMME

Noora Kallio, lakiasiainjohtaja Digi- ja Väestötietovirasto

"Viranomaisena meidän on syytä yhä enemmän kiinnittää huomiota siihen, miten kerromme asiakkaille palveluistamme. Ymmärrettävyys on olennainen osa hyvää hallintoa ja turvaa osaltaan oikeusturvan toteutumista. Tästä näkökulmasta halusimme perehdyttää asiantuntijoitamme nimenomaan oikeusmuotoiluun. Paitsi että saimme koulutuksesta oivalluksia, jotka toteutettiin heti, myös pohjan jolle on hyvä rakentaa selkeämpää ja helpommin lähestyttävämpää oikeudellista viestintää."

Arno Glöckner, Assistant General Counsel, SPX Flow, Inc.

"Hannele was a real catalyst to get our legal design project off the ground, and all the way to successful completion. She provided structure, inspiration and confidence to the team. By combining hands-on work with a more general introduction to legal design thinking and contracts re-design, the team benefits long-term."

Scroll to Top