Legal design työpaja

Ensikosketus legal designin maailmaan

Legal design työpaja

Tämä työpaja toimii hyvänä ensikosketuksena legal designin maailmaan sekä inspiraationa liiketoiminnan kehittämiselle.
Tavoitteena on, että ymmärrät mistä puhutaan kun puhutaan legal designista.

Opit legal designin käsitteet ja toimintatavat juristin työhön.

Hyödynnämme käytännön työkaluja ja konkreettista, tuloksellista yhdessä tekemistä.

Juristin muotoilukoulu sopimusmuotoilu

Mikä ihmeen legal design?

Oikeusmuotoilu eli legal design auttaa juristeja ymmärtämään asiakkaan lähtökohtia, palvelemaan paremmin ja myymään enemmän. Perinteisesti juridiikka on erikoisosaamista, joka on kaukana maallikon arjesta. Silti jokainen tarvitsee joskus juristin palveluita. Miten erottaudutte joukosta? Miten asiakas löytää teidät ja miksi hän valitsee teidät?

Muotoiluajattelu voi kuulostaa villiltä juridiikan yhteydessä. Se on kuitenkin maailmalla tunnettu keino luoda uudenlainen asiakaskokemus, jolla saavutetaan kilpailuetua. Pelkästään dokumenttien uudelleenmuotoilu tai palveluprosessin helpottaminen voivat tuoda asiakkaalle ratkaisevan ahaa-elämyksen. Omien lakiasioiden aito ymmärrys antaa omistajuuden omien asioiden hoitoon ja lisää luottamusta juristin ja asiakkaan välillä. Juristi on asiakaspalvelija, mikä tarkoittaa, että onnistunut asiakaskokemus ja toimiva asiakaspolku näkyvät tuloksessa.

Sopimusmuotoilutaitojen kehittämisestä hyötyy juristien lisäksi koko yritys!

Panosta juristien osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin

Panostus legal designiin on myös panostus juristin ammattiosaamiseen ja työhyvinvointiin. Sen sijaan, että tehtäisiin mahdollisimman paljon töitä mahdollisimman hyvällä hinnalla, tehdäänkin töitä fiksummin. Kun tehdään asiakaslähtöisesti, tehdään samalla myös ihmislähtöisesti. Prosessissa voi paljastua paljon työtä, joka ei tuokaan lisäarvoa asiakkaalle, mutta kuormittaa kuitenkin juristeja. Legal design parantaa työhyvinvointia ja tarjoaa juristeille mahdollisuuden nähdä työnsä uusin silmin. Tämä oikeusmuotoilun peruskurssi sopii mainiosti TYKY- tai TYHY-päivän ohjelmaksi!

2h Työpajassa selviää

  • Mitä on legal design eli oikeusmuotoilu
  • Mikä on legal designin hyöty teille ja teidän asiakkaille
  • Mitä vastaatte, kun teiltä kysytään legal designista
  • Millainen on tehokas legal design prosessi
  • Miten pääsette alkuun legal designin hyödyntämisessä
  • Miten visuaalisuus voi liittyä juristin työhön

Kouluttajasi - Hannele Korhonen

“Juridiikka kuuluu kaikille ja sen pitäisi olla käyttäjäystävällistä ja ymmärrettävää.”

Olen juristi, oikeusmuotoilija ja opettaja. Olen työskennellyt juristina yli 20 vuotta. Minulla on kertynyt vuosien inhouse-, compliance- ja omassa lakitoimistossa tehdyn työn lisäksi rutkasti kokemusta juridisten sisältöjen, palveluiden ja liiketoimintojen muotoilusta, uuden oikeusteknologian kehittämisestä sekä oikeusmuotoilusta. Pedagoginen pohja opetustyölleni tulee aikuiskasvatustieteen opinnoista ja ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Koulutukseltani olen OTM, KTK (pääaineena johtaminen) ja AmO. Olen lisäksi suorittanut AaltoEE:ssä Diploma in Service Design -koulutusohjelman ja muita muotoilukoulutuksia.

Hannele Korhonen Juristin muotoilukoulu

Tyytyväisiä asiakkaita

Juristin muotoilukoulun kursseille on osallistunut jo yli 1000 juristia.

Juristin muotoilukoulu

Juristin muotoilukoulussa koulutetaan oikeusmuotoilua ja muotoiluajattelua juristeille ja juristitiimeille. Missiona on muuttaa juridiikkaa asiakaskeskeisemmäksi ja tehdä juristien työstä merkityksellisempää.

Koulutukset ovat toiminnallisia ja vuorovaikutteisia – et vain kuuntele passiivisesti vaan keskustelet, kokeilet ja pääset toimeen heti. Koulutuksilla on vankka pedagoginen perusta: toteutus perustuu aikuisen oppimista tukevaan henkilökohtaistamiseen sekä yhteisöllisen ja tekemällä oppimisen pedagogiaan.

Juristin muotoilukoulu on turvallinen tila muutokselle. Olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet. Yhteistoiminnalliset osuudet perustuvat dialogiin ja rakentavan keskustelun periaatteille

Arvot: aitous, ilo, yhteistyö, läheisyys ja jatkuva oppiminen

ASIAKKAITAMME

Noora Kallio, lakiasiainjohtaja Digi- ja Väestötietovirasto

"Viranomaisena meidän on syytä yhä enemmän kiinnittää huomiota siihen, miten kerromme asiakkaille palveluistamme. Ymmärrettävyys on olennainen osa hyvää hallintoa ja turvaa osaltaan oikeusturvan toteutumista. Tästä näkökulmasta halusimme perehdyttää asiantuntijoitamme nimenomaan oikeusmuotoiluun. Paitsi että saimme koulutuksesta oivalluksia, jotka toteutettiin heti, myös pohjan jolle on hyvä rakentaa selkeämpää ja helpommin lähestyttävämpää oikeudellista viestintää."

Arno Glöckner, Assistant General Counsel, SPX Flow, Inc.

"Hannele was a real catalyst to get our legal design project off the ground, and all the way to successful completion. She provided structure, inspiration and confidence to the team. By combining hands-on work with a more general introduction to legal design thinking and contracts re-design, the team benefits long-term."

Scroll to Top