Fasilitointitaitoja juristeille

Miten suunnittelet ja johdat parempia asiakaskohtaamisia

FASILITOINTIVALMENNUS

Fasilitoinnin salat suunnittelusta toteutukseen

Opit mitä fasilitointi on ja miten voit tulla paremmaksi fasilitoijaksi.

Saat helppoja keinoja työtapojen uudistamiseen ja vuorovaikutuksen parantamiseen.

Hyödynnämme käytännön työkaluja ja konkreettista, tuloksellista yhdessä tekemistä.

Juristin muotoilukoulu sopimusmuotoilu

Sinustako fasilitaattori?

Palaverit vievät leijonanosan juristien työstä ja organisaatioiden arjesta. Arjen palaverien lisäksi yhteiskehittäminen on noussut merkittävään osaan juristityössä. Juristeilta kuitenkin puuttuu taitoja ja työkaluja yhteisiin kohtaamisiin. Asiakkaan kohtaaminen jää usein asiasisällön jalkoihin. Palavereissa puheenvuoron saavat vain äänekkäimmät, ja halutut tulokset jäävät saavuttamatta.

Fasilitointitaidot ovat perus työelämätaitoja, joita jokaisen juristin tulisi tuntea parempien päätösten ja tulosten saavuttamiseksi. Hyvillä fasilitointitaidoilla parannetaan toimintatapoja ja vaikutetaan koko tiimin ja organisaation toimintaan.

Miksi tämä valmennus?

Valmennuksen tavoitteena on fasilitointitaitojen vahvistaminen, jonka kautta saatte konkreettisia työkaluja parempiin ja tuloksellisempiin asiakaskohtaamisiin.

Valmennuksessa kehitetään juristien roolia ja työtapoja toimivan fasilitointiprosessin suunnittelusta toteutukseen.

3h Työpajassa opit

  • Mitä fasilitointi on
  • Miksi asiakaskohtaamisiin panostaminen on tärkeää
  • Miten fasilitoit sujuvia, kiinnostavia ja osallistavia kohtaamisia
  • Tehokkaan vaiheittaisen fasilitointiprosessin suunnittelusi tueksi
  • Käytännöllisiä työkaluja palaverien ja työpajojen fasilitointiin

Kouluttajasi - Hannele Korhonen

“Viisaus asuu ryhmässä.”

Olen kouluttaja, juridiikan muotoilija ja juristi ja olen toiminut kouluttajana sekä erilaisten kohtaamisten ja muutoksen fasilitaattorina yli 20 vuotta.  Oma polkuni on kulkenut perinteisestä asiantuntijakouluttajasta osallistavaksi ja vuorovaikutusta vaalivaksi fasilitaattoriksi. Fasilitoinnin taidot ja kokemukset niiden vaikuttavista tuloksista ovat mullistaneet omat ajattelu- ja toimintatapani ja haluan viedä tätä muutosta myös muiden työtä helpottamaan.

Koulutukseltani olen OTM, KTK (pääaineena johtaminen) ja AmO. Olen lisäksi suorittanut AaltoEE:ssä Diploma in Service Design -koulutusohjelman ja muita muotoilukoulutuksia.

Hannele Korhonen Juristin muotoilukoulu

Tyytyväisiä asiakkaita

Juristin muotoilukoulun kursseille on osallistunut jo yli 1000 juristia.

Juristin muotoilukoulu

Juristin muotoilukoulussa koulutetaan oikeusmuotoilua ja muotoiluajattelua juristeille ja juristitiimeille. Missiona on muuttaa juridiikkaa asiakaskeskeisemmäksi ja tehdä juristien työstä merkityksellisempää.

Koulutukset ovat toiminnallisia ja vuorovaikutteisia – et vain kuuntele passiivisesti vaan keskustelet, kokeilet ja pääset toimeen heti. Koulutuksilla on vankka pedagoginen perusta: toteutus perustuu aikuisen oppimista tukevaan henkilökohtaistamiseen sekä yhteisöllisen ja tekemällä oppimisen pedagogiaan.

Juristin muotoilukoulu on turvallinen tila muutokselle. Olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet. Yhteistoiminnalliset osuudet perustuvat dialogiin ja rakentavan keskustelun periaatteille

Arvot: aitous, ilo, yhteistyö, läheisyys ja jatkuva oppiminen

ASIAKKAITAMME

Noora Kallio, lakiasiainjohtaja Digi- ja Väestötietovirasto

"Viranomaisena meidän on syytä yhä enemmän kiinnittää huomiota siihen, miten kerromme asiakkaille palveluistamme. Ymmärrettävyys on olennainen osa hyvää hallintoa ja turvaa osaltaan oikeusturvan toteutumista. Tästä näkökulmasta halusimme perehdyttää asiantuntijoitamme nimenomaan oikeusmuotoiluun. Paitsi että saimme koulutuksesta oivalluksia, jotka toteutettiin heti, myös pohjan jolle on hyvä rakentaa selkeämpää ja helpommin lähestyttävämpää oikeudellista viestintää."

Arno Glöckner, Assistant General Counsel, SPX Flow, Inc.

"Hannele was a real catalyst to get our legal design project off the ground, and all the way to successful completion. She provided structure, inspiration and confidence to the team. By combining hands-on work with a more general introduction to legal design thinking and contracts re-design, the team benefits long-term."

Scroll to Top