Legal design koulutusta tiimeille

Juristin muotoilukoulussa juristit oppivat uutta ajattelua ja uusia taitoja  oman työn ja palveluidenne kehittämiseksi. Työstä tulee innostavaa ja palveluista asiakaskeskeisiä ja ymmärrettäviä.

Kaikki kurssit voidaan toteuttaa joko live- tai etätoteutuksena.

Miten voin auttaa tiimiäsi

Seikkailijan kengät vuonon reunalla

Oikeusmuotoilun startti

Helppo tapa tutustua oikeusmuotoiluun!

3 tunnin työpaja täynnä käytännöllisiä oppeja ja työkaluja, joita voitte alkaa hyödyntää heti.

Mitä opit

 • tietoa: mistä oikeusmuotoilussa on kyse ja mitä hyötyä siitä on
 • taitoja: sovellat oikeusmuotoilun taitoja omassa työssäsi

Kurssin moduulit

 • Johdatus oikeusmuotoiluun
 • Miten oikeusmuotoilua voi hyödyntää omassa työssä
 • Miten palvelupolku tehdään ja mitä se kertoo
 • Miten juridista sisältöä voi visualisoida

Muotoilutaidot vahvistavat luovuutta sekä kehittävät rohkeutta kokeilla uusia työtapoja.

Sopimusmuotoilun bootcamp

Mitä opit

 • Muotoilet käyttäjäystävällistä
  kieltä
 • Luot visualisointeja omaan sisältöösi

Kurssin moduulit

 • Käyttäjäystävällisen kielen periaatteet
 • Juridisen tekstin muotoilua
 • Visualisoinnin perusteita
 • Juridisen sisällön visualisointia
Dominopalikoista tehty LAW

Kehittämällä juristien palveluita oikeusmuotoilun keinoin vaikutat asiakaskokemukseen, parannat tiimien välistä yhteistyötä ja vahvistat kokeilukulttuuria. Koko organisaatiosi hyötyy!

Woman looking through telescope

Tulevaisuusajattelua juristeille

Opi tulevaisuusajattelun taitoja

3 tunnin työpaja perustuu Sitran Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmään, joka on sovitettu juristeille.

Mitä opit

 • Haastamaan tulevaisuuteen liittyviä oletuksia
 • Kuvittelemaan toivottuja tulevaisuuksia ja keskustelemaan niistä
 • Tunnistamaan eri vaikutuskeinoja

Mihin työpaja soveltuu?

 • Osaksi visio- ja strategiatyötä
 • Keinoksi tutustua kollegoiden ajatteluun
 • Yhteisen tulevaisuuskuvan rakentamiseen
 • Luovuuden herättelyyn

Juristin Tuplatimantti

Mitä opit

 • tunnistamaan asiakasymmärryksen merkityksen oman työn kehittämisessä
 • soveltamaan oikeusmuotoilun
  prosessia ja menetelmiä omaan
  kehittämishaasteeseen

Kurssin moduulit

 • Käynnistystyöpaja
 • Muotoiluprosessin eri vaiheet asiakasymmärryksen hankkimisesta ratkaisun mallintamiseen ja käyttöönottoon
Dominopalikoista tehty LAW

Juristin muotoilukoululla on vahva pedagoginen pohja. Toteutus perustuu aikuisen oppimista tukevaan henkilökohtaistamiseen sekä yhteisöllisen ja tekemällä oppimisen pedagogiaan.

Tyytyväisiä osallistujia

Palautetta Juristin muotoilukoulusta:

”Koulu oli juuri sitä mitä toivoin.”

”Loistavaa, olen todella motivoitunut jatkamaan.”

”Sain koulusta uutta ajattelua.”

”Tykkäsin, kun koulu oli niin käytännönläheinen.”

“Toteutus ylitti toiveet.”

“Tässä koulutuksessa oikeusmuotoilun aloittaminen on tehty todella helpoksi.”

Vieritä ylös